Khác biệt giữa các bản “Hệ thính giác”

không có tóm lược sửa đổi
(chép từ http://www.medel.com/vi/anatomy-of-the-ear/)
{{Infobox anatomy
| Name =Auditory systemHệ thính giác
| Image =
| Caption =
}}
 
'''Hệ thính giác''' là [[hệ giác quan]] cảm nhận từ [[thính giác]]. Hệ thính giác bao gồm [[tai]] và các phần thính giác thuộc [[hệ giác quan]].
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
 
== Đọc thêm ==