Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Chihaya~chan”

{{BCB|Flowers}}
—[[Thành viên:Mintu Martin|Potterhead]] ([[Thảo luận Thành viên:Mintu Martin|thảo luận]]) 05:54, ngày 9 tháng 11 năm 2017 (UTC)
 
<div style="background-color:{{#switch: 0 | 0 = #73B5FC | 2 = #8DFF7C | #C977FF}}; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div>
<div style="border:1px solid #ccc; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"><!--
-->{{#if:Kết nối ngoại ngữ|<h2 style="font-size:13pt;font-family:Arial; padding:0; margin:0 0 8px; font-weight:bold; border:0">Kết nối ngoại ngữ</h2>}}
 
Vui lòng tham khảo [[Trợ giúp:Liên kết giữa ngôn ngữ#Kiểu kết nối mới thông qua Wikidata]] để liên kết ngoại ngữ với bài tiếng Anh khi dịch sang tiếng Việt. Cảm ơn bạn.
 
<!--
-->{{#if:
| <div style="font-size:85%; text-align:right; clear:both">{{join||||| separator=<nowiki> |&nbsp;</nowiki>}}</div>}}<!--
--></div>
[[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 10:14, ngày 12 tháng 11 năm 2017 (UTC)