Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Danh Thế”

Năm [[1626]] ông sang làm Thượng thư bộ Hình, xét xử việc kiện cáo trong nước. Lúc này Trịnh Tráng chuẩn bị đánh [[Nguyễn Phúc Nguyên]] ở [[Thuận Hóa]], sai ông cùng Nguyễn Khải mang quân đến huyện Kỳ Hoa ([[Hà Tĩnh]]) sắp đặt việc biên giới phía nam với họ Nguyễn. Sang năm sau ([[1627]]), Trịnh Tráng rước [[Lê Thần Tông]] đi thân chinh nhưng quân Nguyễn phòng thủ vững không phá được nên sai Nguyễn Danh Thế viết thư dụ Nguyễn Phúc Nguyên nhưng không kết quả. Quân Trịnh phải rút về.
 
Cuối năm [[1627]], ông được kiêm chức Đô ngự sử. Năm [[1629]], ông thăng lên chức Đường quận công. Năm [[1632]] ông làm Tham tụng, dự bàn việc nước, ít lâu sau lại gia phong làm Thái bảo.
 
Năm [[1638]], ông làm tham mưu theo [[Trịnh Tráng]] đi đánh [[Mạc Kính Vũ]] ở [[Cao Bằng]].
61.942

lần sửa đổi