Khác biệt giữa các bản “CONCACAF”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
! Đội !! {{Flagicon|URU}}<br/>[[World Cup 1930|1930]] !! {{Flagicon|ITA|1861}}<br/>[[World Cup 1934|1934]] !! {{Flagicon|FRA}}<br/>[[World Cup 1938|1938]] !! {{Flagicon|BRA}}<br/>[[World Cup 1950|1950]] !! {{Flagicon|SUI}}<br/>[[World Cup 1954|1954]] !! {{Flagicon|SWE}}<br/>[[World Cup 1958|1958]] !! {{Flagicon|CHI}}<br/>[[World Cup 1962|1962]] !! {{Flagicon|ENG}}<br/>[[World Cup 1966|1966]] !! {{Flagicon|MEX}}<br/>[[World Cup 1970|1970]] !! {{Flagicon|GER}}<br/>[[World Cup 1974|1974]] !! {{Flagicon|ARG}}<br/>[[World Cup 1978|1978]] !! {{Flagicon|ESP}}<br/>[[World Cup 1982|1982]] !! {{Flagicon|MEX}}<br/>[[World Cup 1986|1986]] !! {{Flagicon|ITA}}<br/>[[World Cup 1990|1990]] !! {{Flagicon|USA}}<br/>[[World Cup 1994|1994]] !! {{Flagicon|FRA}}<br/>[[World Cup 1998|1998]] !! {{Flagicon|KOR}}{{Flagicon|JPN}}<br/>[[World Cup 2002|2002]] !! {{Flagicon|GER}}<br/>[[World Cup 2006|2006]] !! {{Flagicon|RSA}}<br/>[[World Cup 2010|2010]] !!{{Flagicon|BRA}}<br/>[[World Cup 2014|2014]] !!{{Flagicon|RUS}}<br/>[[World Cup 2018|2018]] !!{{Flagicon|QAT}}<br/>[[World Cup 2022|2022]] !! Tổng cộng
|-
|align=left| {{fb|MEX}} || '''VB''' || • || || '''VB''' || '''VB''' || '''VB''' || '''VB''' || '''VB''' || style="border:3px solid red"|'''TK''' || • || '''VB''' || • || style="border:3px solid red"|'''TK''' || || '''V16''' || '''V16''' || '''V16''' || '''V16''' || '''V16''' || '''V16''' || Q || || '''1516'''
|-
|align=left| {{fb|USA}} || style="background:#cc9966;"|'''H3''' || '''V6''' || || '''VB''' || • || • || • || • || • || • || • || • || • || '''VB''' || style="border:3px solid red"|'''V16''' || '''VB''' || '''TK''' || '''VB''' || '''V16''' || '''V16''' || • || || '''1011'''
|-
|align=left| {{fb|CRC}} || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || • || '''V16''' || • || • || '''VB''' || '''VB''' || • || '''TK''' || Q || || '''4'''
Người dùng vô danh