Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn”

Tiền thân của Trường Đại học Văn khoa là Trường Đại học Văn khoa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục [[Phan Huy Quát]] cho thành lập vào năm [[1949]] thời [[Quốc gia Việt Nam]]. Hoạt động của Trường trong những năm kế tiếp bị gián đoạn vì tình hình chính trị. Mãi đến năm [[1955]], thời [[Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam|Đệ nhất Cộng hòa]], Trường Đại học Văn khoa mới được ưu tiên phát triển. Lúc đầu Trường Đại học Văn khoa cấp bằng [[cử nhân]] [[văn chương Pháp]] và [[Văn chương Anh|Anh]] nhưng và phải đến năm học 1957-1958 thì chương trình cử nhân giáo khoa [[văn chương Việt Nam]] mới được hoàn thiện. Cũng năm đó chương trình cử nhân giáo khoa [[triết học]] cũng được xây dựng hoàn tất.<ref>Doãn Quốc Sỹ. tr 106-10</ref>
 
===Sau năm 1975===
Tháng 10 năm [[1975]], Trường Đại học Văn khoa có nhiều thay đổi về mục tiêu, chương trình và nội dung đào tạo. Tháng 4 năm [[1977]], Trường Đại học Văn khoa hợp nhất với Trường Đại học Khoa học để lập thành [[Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh]], một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản lớn nhất ở các tỉnh phía Nam. Ngày 30 tháng 3 năm [[1996]], [[Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn]] được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, và là một trong những thành viên của [[Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh]].