Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn”

 
===Sau năm 1975===
Tháng 10 năm [[1975]], Trường Đại học Văn khoa có nhiều thay đổi về mục tiêu, chương trình và nội dung đào tạo. Tháng 4 năm [[1977]], Trường Đại học Văn khoa giải thể vì hợp nhất với Trường Đại học Khoa học để lập thành [[Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh]], một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản lớn nhất ở các tỉnh phía Nam. Ngày 30 tháng 3 năm [[1996]], [[Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn]] được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, và là một trong những thành viên của [[Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh]].
 
== Tham khảo ==