Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin nhân vật nhà Minh”

Trang mới: “<includeonly>{|class="infobox" width="250px" style="font-size:90%" !style="background-color:#ACE1AF; font-size:115%" colspan="2"|{{{Tên}}} |- {{#if:{{{Hình|}}}| {{…”
(Trang mới: “<includeonly>{|class="infobox" width="250px" style="font-size:90%" !style="background-color:#ACE1AF; font-size:115%" colspan="2"|{{{Tên}}} |- {{#if:{{{Hình|}}}| {{…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh