Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin nhân vật nhà Minh/doc”

không có tóm lược sửa đổi
{{Documentation subpage}}
<includeonly>{|class="infobox" width="250px" style="font-size:90%"
<!-- XIN HÃY THÊM THỂ LOẠI VÀ INTERWIKI VÀO PHÍA DƯỚI TRANG NÀY -->
!style="background-color:#ACE1AF; font-size:115%" colspan="2"|{{{Tên}}}
{{Thông tin nhân vật Tam Quốc
|-
|Tên=Tào Tháo
{{#if:{{{Hình|}}}|
|Chức vụ=Hoàng đế
{{!}}colspan="2"{{!}} [[Hình:{{{Hình}}}|{{#if: {{{image_size|{{{Cỡ hình|}}}}}} | {{{image_size|{{{Cỡ hình}}}}}} | 225px}}|center|border]]
|Nước=[[Tào Ngụy]]
{{#if:{{{Chú thích hình|}}}|<center><font style="font-size:100%">{{{Chú thích hình}}}</font></center>}}
|Hình=
{{!}}-
|Chú thích hình=Tào Tháo
|Sinh=[[155]]
|Nơi sinh=[[Bạc Châu]], [[An Huy]]
|Mất=[[15 tháng 3]] năm [[220]] (65 tuổi)
|Nơi mất=[[Lạc Dương]], [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]]
|Tiền nhiệm=
|Kế nhiệm=[[Tào Phi]]
|Giản thể=曹操
|Phồn thể=曹操
|Bính âm=Cáo Cāo
|Tự= Mạnh Đức (孟德)
|Thụy=Vũ (武)
|Miếu hiệu=Vũ Đế (武帝)<br>Thái Tổ (太祖)
|Khác=<div>
'''Tên thời nhỏ'''
* A Man (阿瞞)
* Cát Lợi (吉利)<br>
</div>
}}
=== Cách sử dụng ===
!style="background-color:#FF6347; font-size:115%" colspan="2"|{{{Chức vụ}}} {{#if:{{{Nước|}}}|nhà {{{Nước}}} }}
<pre>
|-
{{Thông tin nhân vật Tam Quốc
{{#if:{{{Sinh|}}}|
|Tên= Tên nhân vật
{{!}}style="vertical-align:top" {{!}}'''Sinh'''
|Hình= Hình nhân vật
{{!}}{{{Sinh}}} {{#if:{{{Nơi sinh|}}}|<br>tại {{{Nơi sinh}}}}}
|Cỡ hình= Cỡ hình (có cả px), nếu không ghi thì mặc định là 225px
{{!}}-
|Chú thích hình= Chú thích hình
|Chức vụ= Chức vụ hoặc danh hiệu mà nhân vật giữ
|Nước= Nước mà nhân vật phục vụ ([[Đông Hán]], [[Thục Hán]], [[Tào Ngụy]], [[Đông Ngô]] hoặc [[Nhà Tấn|Tấn]])
|Sinh= Ngày tháng năm sinh của nhân vật
|Nơi sinh= Nơi sinh của nhân vật
|Mất= Ngày tháng năm mất của nhân vật
|Nơi mất= Nơi mất của nhân vật
|Trị vì= Thời gian trị vì của nhân vật
|Tiền nhiệm= Người tiền nhiệm của nhân vật
|Kế nhiệm= Người kế nhiệm của nhân vật
|Giản thể= [[Trung văn giản thể|Giản thể]] tên nhân vật
|Phồn thể= [[Trung văn phồn thể|Phồn thể]] tên nhân vật
|Bính âm= [[Bính âm Hán ngữ|Bính âm]] tên nhân vật
|Tự= Tên tự của nhân vật
|Thụy= [[Thụy hiệu]] của nhân vật
|Niên hiệu= [[Niên hiệu]] của nhân vật
|Miếu hiệu= [[Miếu hiệu]] của nhân vật
|Khác= Các tên khác (nếu có)
|Ghi chú= Ghi chú khác
}}
</pre>
{{#if:{{{Mất|}}}|
 
{{!}}style="vertical-align:top" {{!}}'''Mất'''
=== Ghi chú ===
{{!}}{{{Mất}}} {{#if:{{{Nơi mất|}}}|<br>tại {{{Nơi mất}}}}}
Khi cần ghi nhiều hơn một thông tin tại tham số nào đó, cần thêm '''<nowiki></div></nowiki>''' vào trước thông tin. Ví dụ:
{{!}}-
 
}}
<nowiki>
{{#if:{{{Trị vì|}}}|
|Niên hiệu=</div></nowiki><br>
{{!}}'''Trị vì'''
Niên hiệu 1<nowiki><br></nowiki><br>
{{!}}{{{Trị vì}}}
Niên hiệu 2<nowiki><br></nowiki><br>
{{!}}-
Niên hiệu 3<nowiki><br></nowiki><br>
}}
Name
{{#if:{{{Tiền nhiệm|}}}|
 
{{!}}'''Tiền nhiệm'''
|Khác=<nowiki></div></nowiki><br>
{{!}}{{{Tiền nhiệm}}}
<nowiki>*</nowiki> Tên khác 1<nowiki><br></nowiki><br>
{{!}}-
<nowiki>*</nowiki> Tên khác 2<nowiki><br></nowiki><br>
}}
<nowiki>*</nowiki> Tên khác 3<nowiki><br></nowiki><br>
{{#if:{{{Kế nhiệm|}}}|
<nowiki>*</nowiki> Tên khác 4
{{!}}'''Kế nhiệm'''
<includeonly>
{{!}}{{{Kế nhiệm}}}
<!-- THỂ LOẠI VÀ INTERWIKI TẠI ĐÂY, CẢM ƠN -->
{{!}}-
[[Thể loại:Nhà Minh]]
}}
</includeonly>
!style="background-color:#FF6347; font-size:115%" colspan="2"|[[Tên người Trung Quốc|Tên]]
|-
{{#if:{{{Giản thể|}}}|
{{!}}'''[[Trung văn giản thể|Giản thể]]'''
{{!}}{{{Giản thể}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{Phồn thể|}}}|
{{!}}'''[[Trung văn phồn thể|Phồn thể]]'''
{{!}}{{{Phồn thể}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{Bính âm|}}}|
{{!}}'''[[Bính âm Hán ngữ|Bính âm]]'''
{{!}}{{{Bính âm}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{Tự|}}}|
{{!}}'''Tự'''
{{!}}{{{Tự}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{Thụy|}}}|
{{!}}'''[[Thụy hiệu]]'''
{{!}}{{{Thụy}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{Niên hiệu|}}}|
{{!}}style="vertical-align:top"{{!}}'''[[Niên hiệu]]'''
{{!}}{{{Niên hiệu}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{Miếu hiệu|}}}|
{{!}}style="vertical-align:top"{{!}}'''[[Miếu hiệu]]'''
{{!}}{{{Miếu hiệu}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{Khác|}}}|
{{!}}style="vertical-align:top"{{!}}'''Tên khác'''
{{!}}{{{Khác}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{Ghi chú|}}}|
{{!}}colspan="2" align="left" style="font-size:92%"{{!}}
----
{{{Ghi chú}}}
}}
|}
Người dùng vô danh