Khác biệt giữa các bản “Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô”

221.445

lần sửa đổi