Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chiến tranh Minh-Đại Ngu”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Campaign| |name=Chiến tranh Minh-Đại Ngu |raw_name=Bản mẫu:Chiến tranh Minh-Đại Ngu |battles = |}}”)
 
{{Campaign|
|name=[[Chiến tranh Minh - Đại Ngu]]
|raw_name=Bản mẫu:Chiến tranh Minh-Đại Ngu
|battles =
|}}
Người dùng vô danh