Khác biệt giữa các bản “Binh chủng Pháo binh, Quân đội nhân dân Việt Nam”