Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Chiến tranh thế giới thứ hai”

#{{OK}} Đồng ý, tôi từng muốn đem bài này ra đề cử lâu rồi nhưng còn ngại mọi người trong dự án.[[Thành viên:Pq|pq]] ([[Thảo luận Thành viên:Pq|thảo luận]]) 06:18, ngày 5 tháng 10 năm 2010 (UTC)
#{{OK}}. --[[Thành viên:Ashitagaarusa|Ashitagaarusa]] ([[Thảo luận Thành viên:Ashitagaarusa|thảo luận]]) 12:51, ngày 5 tháng 10 năm 2010 (UTC)
#{{OK}} [[Thành viên:Cao Xuan Kien|CXKiên]] ([[Thảo_luận_Thành_viên:Cao_Xuan_Kien|Thảo luận]]) 23:57, ngày 5 tháng 10 năm 2010 (UTC)
 
====Giữ sao====