Cao Xuan Kien

Gia nhập ngày 13 tháng 3 năm 2006
không có tóm lược sửa đổi
 
Dạo này tôi bận công việc quá nên ít vào wiki.
 
[[Lịch sử quân đội Úc trong Chiến tranh thế giới thứ hai]]