Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Lăng”

 
Ông cũng từng làm giám đốc [[Viện Khảo cổ Sài Gòn]].<ref>[http://www.nguoivietweb.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=28063&z=54 Tưởng niệm Giáo sư Kiến Trúc Nguyễn Bá Lăng]</ref>
Ông mất tại [[Pháp]].
 
==Tác phẩm kiến trúc==