Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

Bộ [[Đại Việt sử ký toàn thư]] - công trình sử học của sử gia nhiều đời nhà Hậu Lê - được khắc mộc bản ban hành năm Chính Hòa thứ 18 (1697).
 
Sau 30 năm làm vua, tháng tháng 3 năm 1705<ref>Âm lịch</ref>, Lê Hy Tông nhường ngôi cho thái tử [[Lê Dụ Tông|Lê Duy Đường]], rồi lên làm [[thái thượng hoàng]].
 
Ông [[chết|qua đời]] tháng 4 năm 1716, hưởng thọ 54 tuổi, được an táng tại Phú Lăng, xã Phú Lâm, huyện Đông Sơn, thuộc [[Thanh Hóa]].
 
==Niên hiệu==
Đời Hy Tông đặt hai [[niên hiệu Việt Nam|niên hiệu]] là;:
* Vĩnh Trị (1/1676 đến 9/1680)
* Chính Hòa (10/1680 đến 3/1705).
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh