Khác biệt giữa các bản “Tam Sơn, Từ Sơn”

n
 
== Làng khoa bảng Tam Sơn ==
Làng Tam Sơn xã Tam Sơn huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh, xưa thuộclà làng (xã) Tam Sơn tổng Tam Sơn huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn xứ [[Kinh Bắc]]<ref>cuốn Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19, trang 71.</ref>. Làng Tam Sơn với 17 người đỗ đại khoa từ Phó bảng đến Trạng nguyên trong các kỳ thi nho học, là làng khoa bảng lớn thứ 4 ở Việt Nam thời xưa, chỉ đứng sau các làng Mộ Trach (Hải Dương), Kim Đôi (Bắc Ninh) và Đông Ngạc (Hà Nội).<ref>[http://www.hannom.org.vn/default.asp?CatID=478 Bài ''Giới thiệu về tấm bia khoa bảng làng Tam Sơn (xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)'']</ref>
 
Danh sách các tiến sĩ và phó bảng tiến sĩ nho học làng Tam Sơn
# [[Nguyễn Quan Quang]], [[Trạng nguyên]] năm 1246
# Ngô Luân, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1475
# Nguyễn HuyÚc, Tam giáp Đồng Táitiến năm 1487
#[[Ngô Thẩm]], [[Bảng nhãn]] năm 1493
#Nguyễn Khiết Tú, Nhị giáp tiến sĩ ([[Hoàng giáp]]) năm 1496
#Nguyễn Hy Tái, Nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp) năm 1511
#Nguyễn Tự Cường, Nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp) năm 1514
#[[Ngô Miễn Thiệu]], [[Trạng nguyên]] năm 1518
#Nguyễn Hòa Trung, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1518
#Nguyễn Tảo, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1518
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh