Khác biệt giữa các bản “Tam Sơn, Từ Sơn”

n
#Nguyễn Hòa Trung, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1518
#Nguyễn Tảo, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1518
#Ngô Diễn, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1550
#Ngô Dịch, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1556
#Ngô Sách Thí, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1559
#Ngô Sách Dụ, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1664
#Ngô Sách Tuân, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1676
#Ngô Sách Tố, [[Thám hoa]] năm 1721
#[[Nguyễn Thiện Kế]], [[Phó bảng]] năm 1898
 
== Tham khảo ==
843

lần sửa đổi