Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Lăng”

Ông rời Việt Nam năm 1974 và định cư tại [[Pháp]]. Ông mất, thọ 85 tuổi.<ref>[http://www.nguoivietweb.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=28063&z=54 Tưởng niệm Giáo sư Kiến Trúc Nguyễn Bá Lăng]</ref>
 
==TácCông phẩmtrình kiến trúc==
*Trùng tu Trấn Ba Đình ở [[Đền Ngọc Sơn]] và tu sửa [[Đền Lý Quốc Sư]] (hợp tác với kiến trúc sư Nguyễn Gia Đức)
*Trùng tu [[Chùa Một Cột]] 1955 sau khi bị phá năm 1954<ref>[http://chimviet.free.fr/truyenky/nguyenbalang/ngbalang_motcot.htm Chùa Một Cột]</ref>
*Tu sửa Đền Tú Uyên, [[đền Voi Phục]] và [[đền Quan Thánh]] ở [[Hà Nội]
*[[Chùa Xá Lợi]] 1958<ref>[http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=578&news_id=552 Các công trình kiến trúc đẹp từ năm 1954 - 1975]</ref>
*Dựng lại [[cầu Thê Húc]] năm 1953
*[[Chùa Vĩnh Nghiêm]] 1964-71<ref>[http://gdpt.vinhnghiemvn.com/forum_posts.asp?TID=7 Chùa Vĩnh Nghiêm]</ref>
*TrùngLập họa đồ và trùng tu [[Chùa Một Cột]] năm 1955 sau khi Liên Hoa Đài bị phá sập năm 1954<ref>[http://chimviet.free.fr/truyenky/nguyenbalang/ngbalang_motcot.htm Chùa Một Cột]</ref>
*[[Chùa Xá Lợi]] năm 1958<ref>[http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=578&news_id=552 Các công trình kiến trúc đẹp từ năm 1954 - 1975]</ref>
*Xây đền thờ và Bảo tàng Kalong Chàm ở [[Phan Rí]] năm 1960
*[[Chùa Vĩnh Nghiêm]] 19641966-7174<ref>[http://gdpt.vinhnghiemvn.com/forum_posts.asp?TID=7 Chùa Vĩnh Nghiêm]</ref>
*[[Chù An Quốc]] trong cư xá sĩ quan Chí Hòa, Sài Gòn năm 1972-1975
*[[Viện Đại học Vạn Hạnh]]
*Thiết kế trùng tu Đền thờ [[Nguyễn Huỳnh Đức]] ở thị xã [[Tân An]]<ref>[http://tintuc.congdulich.com/landscapedt/XGIAbgNjAjA_3D/lang_va_den_tho_nguyen_huynh_duc_ Lăng và đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức]</ref>
*XâyNới rộng thêm ba dãy nhà triển lãm trong Viện bảo tàng Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn (nay là [[Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (thành phố Hồ Chí Minh)]])<ref>[http://www.yp.com.vn/yp/dulichmuasam/V-Dulich-baotang.aspx Bảo tàng lịch sử Việt Nam]</ref> Viện Bảo tàng Huế và [[Bảo tàng Chàm]] ở [[Đà Nẵng]]
*[[Miếu Bà Chúa Xứ]] 1972trên [[núi Sam]], [[Châu Đốc]] năm 1973-1975 hợp tác với kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng.
*Chùa Quan Âm tại [[Paris]], Pháp
*Chùa Tịnh Tâm tại [[Sèvres]], ngoại ô Paris
*Liên Hoa đài tại [[Làng Hồng]]
 
==Tác phẩm nghiên cứu==