Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Lăng”

==Công trình kiến trúc==
*Trùng tu Trấn Ba Đình ở [[Đền Ngọc Sơn]] và tu sửa [[Đền Lý Quốc Sư]] (hợp tác với kiến trúc sư Nguyễn Gia Đức)
*Tu sửa Đền Tú Uyên, [[đền Voi Phục]] và [[đền Quan Thánh]] ở [[Hà Nội]]
*Dựng lại [[cầu Thê Húc]] năm 1953
*Lập họa đồ và trùng tu [[Chùa Một Cột]] năm 1955 sau khi Liên Hoa Đài bị phá sập năm 1954<ref>[http://chimviet.free.fr/truyenky/nguyenbalang/ngbalang_motcot.htm Chùa Một Cột]</ref>
*Chùa Quan Âm tại [[Paris]], Pháp
*Chùa Tịnh Tâm tại [[Sèvres]], ngoại ô Paris
*Liên Hoa đài tại [[Làng HồngMai]], Pháp
 
==Tác phẩm nghiên cứu==