Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Lăng”

*Nới rộng thêm bảo tàng Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn (nay là [[Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (thành phố Hồ Chí Minh)]])<ref>[http://www.yp.com.vn/yp/dulichmuasam/V-Dulich-baotang.aspx Bảo tàng lịch sử Việt Nam]</ref> Viện Bảo tàng Huế và [[Bảo tàng Chàm]] ở [[Đà Nẵng]]
*[[Miếu Bà Chúa Xứ]] trên [[núi Sam]], [[Châu Đốc]] năm 1973-1975 hợp tác với kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng
*Chùa Quan Âm tại [[Paris]] (Champigny sur Marne), Pháp
*Chùa Tịnh Tâm tại [[Sèvres]], ngoại ô Paris
*Liên Hoa đài tại [[Làng Mai]], Pháp