Khác biệt giữa bản sửa đổi của “MIPS”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Tham_khảo
{{
| nameTên = MIPS
| designerThiết kế = [[MIPS Technology| MIPS Computer System]]
| introducedGiới thiệu = 1981
| designKiến trúc = RISC
| gprBits = 3164 (R0)bit
| Encoded = fixed
}}
'''MIPS viết tắt của Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages, là kiến trúc bộ tập lệnh RISC phát triển bới MIPS Technologies. Ban đầu kiến trúc MIPS là 32bit, và sau đó là phiên bản 64 bit. Nhiều sửa đổi của MIPS, bao gồm MIPS I, MIPS II, MIPS III, MIPS IV, MIPS V, MIPS32 và MIPS64. Phiên bản hiện tại là MIPS32 và MIPS64.<br />
229

lần sửa đổi