Panfider

Gia nhập ngày 15 tháng 5 năm 2010
(Trang mới: “== Giới thiệu == Tôi ra đời vào 1986, bây giờ khá già mà còn nhiều thứ chưa biết. Tham gia đóng góp cho wikipedia là một cách tăng th…”)
 
 
== Liên lạc ==
phamttet.the.chung0tet@gmail.com
229

lần sửa đổi