Khác biệt giữa các bản “Sự biến Thổ Mộc bảo”

không có tóm lược sửa đổi
|result=Chiến thắng của bộ tộc [[Ngõa Lạt]] [[Mông Cổ]]
|combatant1=Bộ tộc [[Ngõa Lạt]] [[Mông Cổ]]
|combatant2='''<span style="background-color: #FFFF00">明</span>''' [[Nhà Minh]]
|commander1=[[Dã Tiên]]
|commander2='''<span style="background-color: #FFFF00">明</span>''' [[Minh Anh Tông]]<br>'''<span style="background-color: #FFFF00">明</span>''' [[Vương Chấn]]
|strength1=20.000 lính
|strength2=500.000 lính<ref>{{cite book|url=http://books.google.com/books?id=04S4YdDarD0C&pg=PA323&dq=Tumu+defeat&as_brr=3&ei=W-7fSonaDYOwywTao4CwAg&hl=fr#v=onepage&q=Tumu%20defeat&f=false|pages=323|title=The Hutchinson dictionary of ancient & medieval warfare|first=Matthew |last=Bennett|publisher=Taylor & Francis|year=1998|isbn=1579581161}}</ref><ref>{{cite book|url=http://books.google.com/books?id=1h9zzSH-NmwC&pg=PA151&dq=Tumu+crisis&as_brr=3&ei=z-3fSq2lB5KWzgTIpuXEDg&hl=fr#v=onepage&q=Tumu%20crisis&f=false|pages=151|title=The age of wars of religion, 1000-1650: an encyclopedia of global warfare and civilization|first=Cathal J. |last=Nolan|year=2006|publisher=Greenwood Publishing Group|isbn=0313337330}}</ref>
Người dùng vô danh