Panfider

Gia nhập ngày 15 tháng 5 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
== Giới thiệu ==
Tôi ra đời vào 1986, bây giờ khá già mà còn nhiều thứ chưa biết. Tham gia đóng góp cho wikipedia là một cách tăng thêm tri thức và kinh nghiệm viết.
== Danh sách tạo trang ==
 
# [[hạt nhân]]
# [[MIPS]]
# [[hàm hệ thống]]
# [[Amazon kindle]]
# [[chmod]]
== Liên lạc ==
ttet.tet@gmail.com
229

lần sửa đổi