Khác biệt giữa các bản “Quang Sơn, Tam Điệp”

Trang mới: “'''Quang Sơn''' là tên một xã nằm ở trung tâm thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình. Địa giới hành chính: *Phía đông giáp phường…”
(Trang mới: “'''Quang Sơn''' là tên một xã nằm ở trung tâm thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình. Địa giới hành chính: *Phía đông giáp phường…”)
(Không có sự khác biệt)