Khác biệt giữa các bản “Yên Lâm, Yên Mô”

không có tóm lược sửa đổi
 
Địa giới hành chính:
*Phía đông giáp xã [[Lai Thành, YênKim Sơn|BắcLai SơnThành]] huyện [[YênKim Sơn]].
*Phía nam giáp xã [[Nga Điền, Yênhuyện Mô|Nam[[Nga Sơn]], huyện [[YênThanh Hóa]].
*Phía tây giáp xã [[Yên Thái, Yên Mô|Quang Sơn]], huyện [[Yên Mô]].
*Phía bắc giáp xã [[Yên Mạc, Yên Mô|Yên Sơn]], huyện [[Yên Mô]].
 
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Yên Mô}}