Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
{{politbox|country=[[Việt Nam|Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]|image=Coat of arms of Vietnam.svg|size=150|title=Việt Nam|}}
|-
|align=left|
* Tổ chức
** [[Ban Tuyên giáo Trung ương]]
*** [[Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trưởng ban]]: [[Võ Văn Thưởng]]
** [[Hội đồng Lý luận Trung ương]]
*** [[Hội đồng Lý luận Trung ương|Chủ tịch]]: [[Đinh Thế Huynh]]
 
</div>
<div class="NavHead" style="border:1px solid #a3b0bf;padding: 0 0 0 4px; font-size: 100%; text-align:left;margin:0;">'''[[Đảng Cộng sản Việt Nam]]'''</div>
<div class="NavContent" style="text-align:left;margin:0 1px;border:none;">
*[[Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam|Điều lệ Đảng]]
*[[Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam|Đại hội Đại biểu toàn quốc]]
----
*[[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban chấp hành Trung ương Đảng]]
**[[Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam|Tổng Bí thư]] : [[Nguyễn Phú Trọng]]
**[[Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]: 19 ủy viên
<div class="NavHead" style="border:1px solid #a3b0bf;padding: 0 0 0 4px; font-size: 100%; text-align:left;margin:0;">'''[[Kinh tế]]'''</div>
<div class="NavContent" style="text-align:left;margin:0 1px;border:none;">
* [[Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng Cộng sản]]
**[[Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Kinh tế Trung ương]]
----
<div class="NavHead" style="border:1px solid #a3b0bf;padding: 0 0 0 4px; font-size: 100%; text-align:left;margin:0;">'''[[Văn hóa]]-[[Xã hội]]'''</div>
<div class="NavContent" style="text-align:left;margin:0 1px;border:none;">
* [[Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng]]
** [[Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Dân vận Trung ương]]
----
*[[Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện kiểm sát nhân dân tối cao]]
----
* [[Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng]]
**[[Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng]]
** [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy ban Kiểm tra Trung ương]]
**[[Ủy ban Tư pháp Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Tư pháp]]
----
* [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]]
**[[Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương]]
* [[Chính phủ Việt Nam|Chính phủ]]
<div class="NavHead" style="border:1px solid #a3b0bf;padding: 0 0 0 4px; font-size: 100%; text-align:left;margin:0;">'''[[Khoa học]]-[[Công nghệ]]'''</div>
<div class="NavContent" style="text-align:left;margin:0 1px;border:none;">
* [[Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng]]
----
* [[Quốc hội Việt Nam|Quốc hội]]
* [http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTZcqJAFIafZR6A4tAowiX7IrJ1s95YKIRFDJooIk8_zkwqVZOamJuMfa666z_11fn_7qYzOqGz53xoqvzU9M9592ufcWtNdAJeYkRwwdTAlCRAgqGCS-AmSG8CWReN2cIG4G19DqZohIHgsyyI7Ff9MZ20KYxKv7ooauRdUJtZaaO-bktRymOEGddy5DqYGAr3xLXXBZe8pLxt16O9bKitK_Rr6Ay01RdmHzfEZJm23iTydejM9dgcT5HmSbunppPasDSTmmnX9QW70mt84FyAYzQor5idEwiuCJlXZWZMh4J9GqgLZTB5W77NB58sEf6ejzcYDkzWULgowqyuM2_9dwRf-pPdRciLN8G9CH4L7syQ3gSLTxE80IROYLbG7fVgTrspaCd_WoU8cuBkQxuCMxm-E-6Q4-jMSlERAGIcdTZhmNsO2QIWDK-IglASRUR8fvcVkH00kPnfQN01bsFaxJpj10ewZB48ofv9GVp0VnX95vZJRF56sNXevKgq8S77ZexDXknKxTofNXnVHKK56Wbqy1Wo-3izGEourtgjVWNLu8rVphiWZbLsZH_eF7OT53tqZFtK1J9Dom8r1aZGjfUXaeAzot1ReOyEdt-HXlx6m2ysplbOTzwR2lPjXQ_ls1nsLvq5yFdTvudmiLi1kdhFkSCvGOLjOQo0jYLKETDtGP2-_Gjbxwf4j5zwuFKbESuRyeyAIbspcogK-OQ4uE0nUEJEphCtXkq4HY_k3TZJfILbzb4PZOHRQPRo4MMtZb8deNiHw9LmAmNK3qvUh_2fqn78BKo8oTE!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ Cơ chế Lãnh đạo Quản lý Quốc phòng]
----
* [[Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng]]
**[[Quân ủy Trung ương (Việt Nam)|Quân ủy Trung ương]]
***[[Bí thư Quân ủy Trung ương (Việt Nam)|Bí thư]]: [[Nguyễn Phú Trọng]]
***Phó Bí thư: [[Lê Quý Vương]]
----
*[[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]]
**[[Hội đồng Quốcquốc phòng và Anan ninh Việt Nam|Hội đồng Quốcquốc phòng và Anan ninh]]
***[[Chủ tịch Hội đồng Quốcquốc phòng và Anan ninh Việt Nam|Chủ tịch]]:[[Trần Đại Quang]]
***[[Chủ tịch Hội đồng Quốcquốc phòng và Anan ninh Việt Nam#Thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh các khóa|Phó Chủ tịch]]: [[Nguyễn Xuân Phúc]]
----
* [[Quốc hội Việt Nam|Quốc hội]]