Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
<div class="NavHead" style="border:1px solid #a3b0bf;padding: 0 0 0 4px; font-size: 100%; text-align:left;margin:0;">'''[[Đảng Cộng sản Việt Nam]]'''</div>
<div class="NavContent" style="text-align:left;margin:0 1px;border:none;">
*[[Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam|Điều lệ]]
*[[Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam|Đại hội Đại biểu toàn quốc]]
----
*[[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương]]
**[[Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam|Tổng Bí thư]] : [[Nguyễn Phú Trọng]]
**[[Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]: 19 ủy viên
* [[Xây dựng lòng tin chiến lược]]
----
* [[Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng Cộng sản]]
**[[Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Đối ngoại Trung ương]]
***[[Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trưởng ban]]: [[Hoàng Bình Quân]]