Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ lớn bài viết”

Trang mới: “{{subcat guideline|hướng dẫn biên tập|WP:KC}} {{nutshell|Dung lượng các bài viết không nên quá lớn hoặc quá nhỏ.}} {{Danh sách quy định}…”
(Trang mới: “{{subcat guideline|hướng dẫn biên tập|WP:KC}} {{nutshell|Dung lượng các bài viết không nên quá lớn hoặc quá nhỏ.}} {{Danh sách quy định}…”)
(Không có sự khác biệt)