Khác biệt giữa các bản “Tổ chức xã hội”

 
====''Tổ chức biệt lập''====
Tổ chức biệt lập là một dạng tổ chức xã hội nằm trên một cực đối lập so với các hiệp hội, tổ chức tự nguyện. Sự đối lập này thể hiện ở chỗ, các tổ chức tự nguyện được lập ra nhằm mục đích phục vụ và thúc đẩy những hoạt động và lợi ích của các thành viên, trong khi các tổ chức biệt lập được lập ra để đáp ứng phục vụ cho lợi ích của chính phủ, của tôn giáo hay là xã hội nói chung.
 
====''Tổ chức quan liêu''====
51.048

lần sửa đổi