Khác biệt giữa các bản “Tổ chức xã hội”

Nhóm uy quyền hoạt động được thường là dựa vào sự đóng góp của các thành viên dưới danh nghĩa bổn phận. Tuy nhiên, nhóm cũng có thể có những nguồn thu nhập từ việc sản xuất kinh doanh. Dần dần, trong nhóm uy quyền sẽ mở ra những chức vụ, thứ loại, quyền lực dưới thủ lĩnh. Từ đó, các dạng nhóm uy quyền sẽ chuyển thành các nhóm có tính tổ chức cao - ''Tổ chức xã hội''. Về bản chất nhóm uy quyền là một dạng tổ chức sơ khai với những đặc điểm cấu trúc lỏng lẻo và kém bền vững. Nhưng trong quá trình phát triển, các nhóm uy quyền sẽ chuyển thành các dạng như ''tổ chức xã hội'';
====''Tổ chức tự nguyện (Voluntary associations)''====
'''Tổ chức tự nguyện''' có những đặc điểm chính như sau:
*Vì những lợi ích và nhu cầu của các thành viên;
*Việc tham gia tổ chức là hoàn toàn tự nguyện;
51.048

lần sửa đổi