Khác biệt giữa các bản “Tổ chức xã hội”

 
====''Tổ chức quan liêu''====
''Tổ chức quan liêu'' là tổ chức mà hoạt động của nó được phân chia thành các vai trò, các vai trò này được xác định bởi những quy tắc, thủ tục và được sắp xếp vào một thứ bậc quyền lực. Các tổ chức tự nguyện và tổ chức biệt lập là hai dạng nằm trên cực hai đối lập nhau của tổ chức xã hội. Hai dạng này chỉ đại diện cho một bộ phận nhỏ các tổ chức. Trong xã hội hiện đại, [[Bộ máy quan liêu|tổ chức quan liêu]] có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. <ref name="VOER"/>{{Chú thích sách
|họ =
|tên =
|lk tác giả =
|đồng tác giả=
|biên tập=DXH1019
|khác=
|tựa đề=Bộ máy quan liêu - nguồn gốc, đặc điểm và tương lai phát triển
|năm gốc=2010
|url=http://reportshop.com.vn/chi-tiet-tai-lieu/bo-may-quan-lieu-nguon-goc-dac-diem-va-tuong-lai-phat-trien/3923.html
|định dạng=HTML
|ngày truy cập=11/10/2010
|bản thứ=
|series=
|cuốn=
|ngày tháng=08/04/2010
|năm=
|tháng=
|nhà xuất bản=Reportshop
|nơi=
|ngôn ngữ=tiếng Việt
|isbn=
|oclc=
|doi=
|id=
|trang=
|chương=
|url chương=
|trích dẫn=
|tham khảo=
}}
</ref> <ref name="VOER"/>
 
==Xem thêm==
51.048

lần sửa đổi