Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
 
== Người sinh ==
1987 - nguyen kieu hoan khoa
 
== Người chết ==
9

lần sửa đổi