Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đã lùi lại sửa đổi 3433235 của Taurus.khoa (Thảo luận)
 
== Người sinh ==
1987 - nguyen kieu hoan khoa
 
== Người chết ==