Khác biệt giữa các bản “Thành viên:MrTranCFCVN/Nháp/Busan IPark”

Trang mới: “{{Infobox football club | clubname = Busan IPark<ref>[http://www.kleague.com/eng/sub.asp?localNum=5&pageNum=1&subNum=0&TeamId=K06&LeagueId=2 Not Ipark, IPark is c…”
(Trang mới: “{{Infobox football club | clubname = Busan IPark<ref>[http://www.kleague.com/eng/sub.asp?localNum=5&pageNum=1&subNum=0&TeamId=K06&LeagueId=2 Not Ipark, IPark is c…”)
(Không có sự khác biệt)