Khác biệt giữa các bản “Triều Tiên Thái Tổ”

không có tóm lược sửa đổi
| royal anthem =
| miếu hiệu = [[Thái Tổ]]
| niên hiệu = Hồng Vũ (niên hiệu [[nhà Minh]])<!--Đề nghị kèm theo nguồn dẫn, ko thì sẽ bị xóa thẳng tay theo quy định WP! Đây là thông tin bất ngờ, cần chú nguồn vào!-->
| father =[[I Cha-ch'un|Lý Tử Xuân]]
| mother =
Người dùng vô danh