Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ký hiệu cờ vua đại số”

| T (Tour) || R (Rook) || Л (ладья) || T (Türme) || X (Xe)
|-
| F (Fou) || B (Bishop) || C (слон) || L (Läufer) || T (TượngTịnh)
|-
| C (Cavalier) || N (Knight)|| К (Конь) || S (Springer) || M (Mã)
== Ký hiệu của các ô trên bàn cờ ==
 
[[Tập tin:SCD algebraic notation.png]]
 
Quy tắc thống nhất đối với tất cả các nước (như hình vẽ):
* đánh số các hàng từ 1 đến 8 (từ phía quân Trắng sang quân Đen).
 
Tên một ô sẽ là sự kết hợp tên một cột với số của một hàng, chẳng hạn, '''g5'''.
 
== Ký hiệu nước đi ==
=== Quy tắc chung ===
 
Tên nước đi đầy đủ có dạng:
Vì mỗi nước đi chỉ được thực hiện bởi một quân cờ xuất phát từ một ô nhất định đến một ô nhất định, nên nước đi đầy đủ có dạng:
 
''Tên quân cờ Ô xuất phát - Ô đến''
<code>Mfd2</code> thay vì <code>Mf3 - d2</code>
 
Nếu hai quân (chẳng hạn, Xe trắng ở ''g1'' và ''g8'' đều có thể đi đến ''g7'': <code>X1g7</code> thay vì <code>Xg1 - g7</code>
 
<code>X1g7</code> thay vì <code>Xg1 - g7</code>
 
<code>X8g7</code> thay vì <code>Xg8 - g7</code>
 
Một lượt đi (cả quân trắng & đen ) được viết dưới dạng:
=== Nước ăn quân ===
Nước ăn quân thường được ký hiệu bằng dấu nhân (<math>\times</math>)
 
Số thứ tự của lượt.Tên nước quân trắng Tên nước quân đen
Ví dụ: <code>Hxd4</code>
 
Ví dụ: 1.e4 c5
Ở một số tài liệu, dấu hai chấm (<code>:</code>) được dùng thay vì dấu nhân.
 
=== Nước ăn quân ===
<code>H:d4</code>
Nước ăn quân thường được ký hiệu bằng dấu nhân (<math>\times</math>) hoặc ( : )
 
Ví dụ: Hd4: a4 hay Hd4: a4
 
Đối với Tốt thì chỉ cần ghi ký hiệu hai cột trước và sau khi ăn, không có dấu nhân, chẳng hạn <code>cd, ed,...</code>.
=== Nước chiếu, chiếu hết ===
Nước [[chiếu (cờ vua)|chiếu]] có ký hiệu là dấu cộng (+), và [[chiếu hết (cờ vua)|chiếu hết]] có ký hiệu là dấu thăng (#).
 
Trong một số tài liệu, dấu nhân (×) được dùng để ký hiệu chiếu hết.
( Trong một số tài liệu, dấu hai chấmnhân (<code>:</code>×) được dùng thayđể dấuhiệu nhânchiếu hết.)
 
== Xem thêm ==
2

lần sửa đổi