Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Vani Lê”

Tôi đã khóa bán trang thảo luận của bạn '''vô hạn''' (như đề nghị hôm trước của bạn) rồi mà? Không lẽ tăng mức khóa nữa? Tôi chưa rõ ý bạn.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 10:32, ngày 7 tháng 10 năm 2010 (UTC)
:Trang thảo luận của bạn chỉ bị khóa bán về khả năng sửa đổi và di chuyển, nên bạn vẫn di chuyển được, và trang di chuyển vẫn "kế thừa" mức khóa này. Riêng trang lưu thảo luận 1 thì trong tình trạng chưa khóa. Nếu bạn cần khóa nốt cứ nhắn lại.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 02:52, ngày 8 tháng 10 năm 2010 (UTC)
 
== RE:Hỏi ==
[[en:Independent agencies of the United States government]] và [[en:Peace Corps]] dịch làm sao. cảm ơn trước [[Thành viên:Llevanloc|Llevanloc]] ([[Thảo luận Thành viên:Llevanloc|thảo luận]]) 18:50, ngày 12 tháng 10 năm 2010 (UTC)
::[[Các cơ quan độc lập của Chính phủ Hoa Kỳ]] (có nghĩa là các cơ quan này không nằm dưới một bộ [[nội các Hoa Kỳ|nội các]] nào nên chúng được gọi là "độc lập") và [[Đoàn Hòa binh Mỹ]] nếu phải dịch ra, còn không thì cứ để nguyên tên cũng được. Đó là ý kiến của cá nhân tôi.[[Thành viên:Motthoangwehuong|Lê Sơn Vũ]] ([[Thảo luận Thành viên:Motthoangwehuong|thảo luận]]) 19:37, ngày 12 tháng 10 năm 2010 (UTC)