Khác biệt giữa các bản “Thương mại”

+img
n
(+img)
{{chú thích trong bài}}
[[File:Accarias de Sérionne - Intérêts des nations de l'Europe, dévélopés relativement au commerce, 1766 - 5790093.tif|thumb|''Intérêts des nations de l'Europe, dévélopés relativement au commerce'', 1766]]
'''Thương mại''' là hoạt động trao đổi [[của cải]], [[hàng hóa]], [[dịch vụ]], [[tri thức|kiến thức]], [[tiền tệ]] v.v giữa hai hay nhiều [[đối tác]], và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua [[giá cả]]) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình thức thương mại hàng đổi hàng (''barter''). Trong quá trình này, [[người bán]] là người cung cấp của cải, hàng hóa, dịch vụ... cho [[người mua]], đổi lại người mua sẽ phải trả cho người bán một giá trị tương đương nào đó.