Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

Blocks may be lifted at admin discretion if the infringing editor expresses regret for having broken the rule.
 
===Sự tham gia của người quản lý===
===Administrator involvement===
Trừ trường hợp [[Wikipedia:Phá hoại|Phá hoại]], nếu một người quản lý có liên quan trực tiếp đến một nội dung đang có tranh chấp tại trang đó, quản lý đó không nên khóa thành viên do vi phạm 3RR. Thay vào đó, trong trường hợp này, nếu tin rằng một thành viên nào đó đã vi phạm 3RR tại trang nói trên,người quản lý đó nên gửi đề nghị khóa thành viên tại trang [[Wikipedia:Tin nhắn cho người quản lý]].
 
Except in cases of [[WP:VAND|vandalism]], if an administrator has personally been involved in a content dispute on that page, that administrator should not block the user for 3RR violations. Instead, the administrator in this situation should make a request at the [[Wikipedia:Administrators' noticeboard/3RR|administrators' noticeboard]] if they believe 3RR has been broken.
 
==Tôi bị khóa theo quy định 3RR! Làm gì bây giờ?==
30.122

lần sửa đổi