Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

'''Lưu ý:Không có đòi hỏi rằng các hồi sửa phải có liên quan đến nhau: 4 hồi sửa bất kỳ đối với cùng một trang đều được tính.'''
 
==IntentChủ ofý thecủa policyquy định==
 
Quy định ba lần hồi sửa '''không phải một quyền lợi''' mà là một "hàng rào điện"; 3RR được dùng để ngăn chặn các cuộc [[Wikipedia:Bàn phím chiến|bàn phím chiến]]. Nó '''không''' cho người dùng một quyền được thực hiện 3 lần hồi sửa trong vòng 24 giờ hay coi các hồi sửa như là một kỹ thuật soạn thảo. Việc liên tục hồi sửa không bao giờ được khuyến khích và ít khi là đóng góp công sức một cách thực sự đối với người khác. Thực tế rằng người dùng ''có thể'' bị khóa do hồi sửa quá nhiều không nhất thiết có nghĩa rằng họ ''sẽ'' bị khóa. Cũng như vậy, tùy theo hoàn cảnh, việc hồi sửa ít hơn 4 lần cũng ''có thể bị khóa''.
{{đang dịch}}
 
Nếu bạn thấy rằng bạn đã hồi sửa thậm chí chỉ một lần trong ngày, có thể đó là một dấu hiệu rằng có một rắc rối và bạn nên cố [[Wikipedia:Giải quyết mâu thuẫn|giải quyết mâu thuẫn]], bắt đầu từ việc thảo luận tại trang thảo luận của bài.
The three-revert rule is '''not an entitlement''', but an "electric fence"; the 3RR is intended to stop [[Wikipedia:Edit war|edit wars]]. It ''does not'' grant users an inalienable right to three reverts every 24 hours or endorse reverts as an editing technique. Persistent reversion remains strongly discouraged and is unlikely to constitute working properly with others. The fact that users ''may'' be blocked for excessive reverting does not necessarily mean that they ''will'' be blocked. Equally, reverting fewer than four times ''may result in a block'' depending on context.
 
Có một lời khuyên '''được nhấn mạnh''' rằng bạn không nên hồi sửa một thay đổi nào quá một lần (''xem'' [[:en:Wikipedia:Harmonious editing club|Harmonious editing club]]). <!--tạm vì vi chưa có-->
If you find you have reverted a page even once in a day it may be a sign there is a problem and you should try [[Wikipedia:Resolving disputes|dispute resolution]], starting always with the article's [[Wikipedia:Talk page|talk page]].
 
It is '''strongly''' recommended that you revert any particular change no more than once (''see'' [[Wikipedia:Harmonious editing club|Harmonious editing club]]).
 
<!-- tôi không hiểu ý đoạn sau
Historical incidents are of no interest &mdash; please do not report anything other than current and ongoing problems.
-->
 
==Ngoại lệ==
30.122

lần sửa đổi