Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

Nếu bạn đã lỡ vi phạm 3RR và bây giờ mới nhận ra, hoặc nếu một thành viên khác đã nhắn tin cho bạn rằng bạn đã vi phạm 3RR, bạn có thể ''tự hồi sửa'' các sửa đổi của bạn để quay lại "phiên bản kia". Nói chung, việc làm này có thể giúp bạn không bị khóa (tuy không đảm bảo chắc chắn).
 
<!-- chưa dùng đến thì phải
==See also==
{{Spoken Wikipedia|Wikipedia - Three-revert rule.ogg|2005-04-10}}
*[[Wikipedia:Edit war|Edit war]]
*[[Wikipedia:Wikiquette|Wikiquette]]
-->
 
<!--Category-->
30.122

lần sửa đổi