Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Sao”

:Chắc bạn tranh luận về câu định nghĩa: "Một '''ngôi sao''' là một quả cầu [[plasma]] sáng, khối lượng lớn được giữ bởi [[lực hấp dẫn]]". Định nghĩa này nói về phần lớn các thiên thể sao trong vũ trụ, từ [[sao lùn nâu]]..., đến sao ở [[dải chính]],và đến [[sao khổng lồ đỏ]]... (từ giai đoạn hình thành đến gần cuối đời của chúng). Các [[sao đặc]] như [[sao lạ]], [[sao từ]] ([[sao neutron]]), [[sao lùn trắng]] ''không'' là khối [[plasma]] - cùng với [[lỗ đen]] - chúng là những trạng thái tiến hóa cuối cùng của các sao khối lượng lớn (là những quả cầu [[plasma]] sáng). [[Sao lùn trắng]] có thành phần từ [[vật chất thoái hóa electron]], [[sao neutron]] có thành phần từ [[vật chất thoái hóa neutron]]. Bạn có thể góp ý kiến về định nghĩa chung cho thiên thể sao. &mdash;<strong>[[User:Earthandmoon|<span style="font-family:Script MT Bold;color:DarkBlue">Earth and Moon</span>]]</strong>[[User_talk:Earthandmoon|<sup><span style="font-family:Verdana;color:Gray">Talk</span></sup>]] 05:42, ngày 14 tháng 8 năm 2010 (UTC)
::Cái này chắc phải thảo luận rồi, để chỉnh sửa luôn cả bên enwiki và các wiki khác nữa. Trong bài cũng có nhắc đến vấn đề khó phân biệt giữa [[sao lùn nâu]] và các [[hành tinh khí khổng lồ]]. Không biết [[IAU]] có định nghĩa chính thức như thế nào? [[Thành viên:Newone|Newone]] ([[Thảo luận Thành viên:Newone|thảo luận]]) 02:43, ngày 12 tháng 10 năm 2010 (UTC)
:::Trong cuốn sách ''Philip's Astronomy Encyclopedia 2002'' có định nghĩa Star là : ''Gaseous body that emits radiation generated within itself by nuclear FUSION. Mainly composed of hydrogen and helium, a star is a fine balancing act between the force produced within itself and the gravitational force.'' Nên theo em thì định nghĩa sao ''là một quả cầu [[plasma]] sáng, phát ra các bức xạ do các phản ứng tổng hợp hạt nhân trong nó, khối lượng lớn được giữ cân bằng bởi lực hấp dẫn và các nội lực của nó''. &mdash;<strong>[[User:Earthandmoon|<span style="font-family:Script MT Bold;color:DarkBlue">Earth and Moon</span>]]</strong>[[User_talk:Earthandmoon|<sup><span style="font-family:Verdana;color:Gray">Talk</span></sup>]] 11:45, ngày 13 tháng 10 năm 2010 (UTC)
 
==Độ sáng, độ trưng==