Khác biệt giữa các bản “Hệ điều hành”

n (Qbot: Việt hóa)
== Hàm hệ thống ==
[[:en:System Call|System Call]]
Hàm hệ thống là một tập giao diện của hạt nhân đến ứng dụng, thông qua hàm hệ thống ứng dụng thực hiện được các công việc của mình. Hạt nhân trừu tượng các chức năng của phần cứng thành hàm hệ thống, và quản lý điều phối cho ứng dụng thông qua hàm hệ thống.
 
== Những dịch vụ cốt lõi ==
229

lần sửa đổi