Khác biệt giữa các bản “Kiến trúc Universal”

| 70 || SYSRET || sysret || 11111111111111111 || Trở về
|}
{| class="wikitable"
|-
! STT !! Tên !! bit !! Mô tả
|-
| 1 || z/e || 000 || Bằng
|-
| 2 || nz/ne || 001 || Không bằng
|-
| 3 || cz/a || 010 || Lớn hơn
|-
| 4 || c/b || 011 || Nhỏ hơn
|-
| 5 || znc/ae || 100 || Lớn hơn hoặc bằng
|-
| 6 || be || 101 || Nhỏ hơn hoặc bằng
|-
| 7 || od || 110 || Trật tự
|-
| 8 || un || 111 || Không trật tự
|}
 
== Trình biên dịch ==
 
229

lần sửa đổi