Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

n
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
== Chi tiết ==
Trong ngữ cảnh này, việc [[WP:Hồi sửa|hồi sửa]], có nghĩa là '''hủy toàn bộ hoặc một phần củanội phầndung soạn thảo của một hay nhiều người khác'''. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là lấy một phiên bản cũ trong lịch sử ra và soạn thảo từ đó. Một hồi sửa có thể chỉ bao gồm việc thêm hoặc xóa một vài từ hay thậm chí một từ (hoặc một dấu chấm câu). Thậm chí khi bạn cùng lúc đó bạn còn thực hiện các thay đổi khác, việc liên tục hủy phần soạn thảo của người khác vẫn được tính là hồi sửa. "Các hồi sửa phức tạp khôngmột đầy đủphần" là các hồi sửa nhằm xóa hoặc tái bổ sung chỉ một phần của phần nội dung đang tranh chấp, cùng lúc đó cũng bổ sung nội dung mới, cácchiêu kiểu hồi sửathức này thường được thực hiện để che dấu hành động hồi sửa. Kiểu soạnsửa thảođổi này cũng tính vào ba lần hồi sửa, không quancần tâmbiết chủ ý của người soạnsửa đổi như thế nào.
 
Hãy sửáp dụng nhận thức thông thường; khôngtránh thamsa giavào [[wikipedia:bàn phím chiến|bàn phím chiến]]. Thay vì vượt giới hạn 3 lần hồi sửa, hãy thảo luận với những người cùng tham gia soạn thảo. Nếu có người trong số đó tiến gần đến việc vi phạm quy định này, điều đó có thể có nghĩa rằng trang đó nên được [[Wikipedia:Quy định bảo vệ|bảo vệ]] cho đến khi [[Wikipedia:Giải quyết mâu thuẫn|mâu thuẫn được giải quyết]].
 
Quy định này được áp dụng riêng rẽ cho từng trang; các hồi sửa không được tính gộp giữa các trang khác nhau. Ví dụ, nếu trong vòng 24 giờ, một thành viên thực hiện tất cả 6 lần hồi sửa, 3 lần trên một trang và 3 lần còn lại trên một trang khác, 6 lần hồi sửa này không được tính là một vi phạm đối với quy định này.
 
Quy định này <U>không áp dụng</U> cho các hành động tự hồi sửa, sửa [[Wikipedia:phá hoại|phá hoại]], hồi sửa các soạn thảo của một người dùng bị khóa hay cấm, hay các tình huống cụ thể được liệt kê trong mục '''[[#Ngoại lệ'''|Ngoại lệ]] ở dưới.
 
Quy định này <U>áp dụng</U> cho các hành động lặp đi lặp lại việc di chuyển trang, xóa trang, phục hồi, hoặc tạo lại một trang được lặp đi lặp lại. Tất cả các hành động này, nếu thực hiện một cách quá đáng, là các hình thức của bàn phím chiến.
 
'''Lưu ý:Không có đòi hỏi rằng các hồi sửa phải có liên quan đến nhau: 4 hồi sửa bất kỳ đối với cùng một trang đều được tính.'''