Khác biệt giữa các bản “Tiên Chẩn”

n
 
== Thời Tấn Tương công ==
Năm [[628 TCN]], Tấn Văn công mất, thế tử Cơ Hoan lên nối ngôi, tức là [[Tấn Tương công]]. Nhân lúc Tấn Văn công mới mất, năm 627 TCN [[Tần Mục công]] sai Mạnh Minh, Bạch Ất Bính và Tây Khất Thuật đi đánh Tấn.
 
Tiên Chẩn theo lệnh Tấn Tương công mang quân ra mai phục ở đất Hào Sơn hiểm yếu. Quân Tần lọt vào trận địa, bị quân Tấn đánh thuthua to. Cả 3 tướng Tần đều bị bắt. Vợ thứ của Tấn Văn công là Hoài Doanh xin Tấn Tương công thả các tướng Tần về. Tương công đồng ý.
 
Tiên Chẩn nghe tin các tướng Tần được thả, rất tức giận vì công lao tướng sĩ đánh trận lập công bị bỏ, bèn chạy vào trách Tương công. Trong lúc tức giận, Tiên Chẩn gắt gỏng và nhổ [[nước bọt]] vào mặt vua<ref name="xt209">Xuân Thu tam truyện, tập 2, tr 209</ref>. Tấn Tương công không trách Tiên Chẩn, sai Dương Xử Phủ đuổi theo bắt giữ các tướng Tần lại. Quân Tấn đuổi theo đến sông [[Hoàng Hà]] thì các tướng Tần đã có thuyền đón đi thoát<ref>Sử ký, Tấn thế gia</ref>.
61.924

lần sửa đổi