Khác biệt giữa các bản “Do Thái giáo Hasidim”

 
==Triết học Hà Tây Đức Giáo==
[[File:Rabbi Moshe Leib Rabinovich.JPG|thumb|Trưởng lão người Do Thái trong hội Hà Tây Đức Giáo]]
Triết học Hà Tây Đức Giáo dạy một phương pháp suy niệm về Thiên Chúa, cũng như ý nghĩa bên trong của những điều răn, nghi lễ và pháp luật [[Kinh Thánh]] [[Torah]]. Triết học Hà Tây Đức Giáo có bốn mục tiêu chính:
# Sự sống lại: Vào thời điểm [[Thầy Đạo Israel Baal Shem Tov]] thành lập Hà Tây Đức Giáo, người Do Thái bị tổn thương về thể chất vì bị giết chết trong những cuộc thảm sát (đặc biệt là người lãnh đạo Người [[Cozak]] Chmelnitzky 1648-1649) và sự nghèo khổ. Người do thái bị tổn thương về tinh thần bởi sự thất vọng vì sự xuất hiện của các [[Đấng Mêsia]] Giả. Kết quả là rất ít người Do Thái thực hành tôn giáo. Điều này đặc biệt đúng ở Đông Âu, nơi Hà Tây Đức Giáo bắt đầu. Hà Tây Đức Giáo đã làm sống lại người Do Thái cả về thể chất và tinh thần. Hà Tây Đức Giáo tập trung vào việc giúp đỡ người Do Thái về mặt tài chính tiền bạc, và sau đó hỗ trợ về mặt đạo đức và thực hành tôn giáo của họ thông qua giáo lý.