Khác biệt giữa các bản “Chư hầu”

hentai
(hentai)
ah hahwhh hăh hăh hahw hshahw hhawh hshahwh shahw hhsahw hshawh h{{globalize|date=tháng 10 năm 2013}}
'''Chư hầu''' là một từ xuất phát từ [[chữ Hán]] (諸侯), trong nghĩa hẹp của [[chữ Hán]] dùng từ thời Tam Đại ở [[Trung Quốc]] (gồm [[nhà Hạ]], [[nhà Thương]], [[nhà Chu]]) để chỉ ''trạng thái'' các vua chúa của các ''tiểu quốc'' bị phụ thuộc, phải phục tùng một [[vua]] chúa lớn mạnh hơn làm [[thiên tử]] thống trị tối cao. Các nước nhỏ có sự thừa nhận chính thức vị thế chư hầu trước một nước lớn và được gọi là "nước chư hầu".
 
Người dùng vô danh