Khác biệt giữa các bản “Chư hầu”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 115.77.113.81 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako
(hentai)
n (Đã lùi lại sửa đổi của 115.77.113.81 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako)
ah hahwhh hăh hăh hahw hshahw hhawh hshahwh shahw hhsahw hshawh h{{globalize|date=tháng 10 năm 2013}}
'''Chư hầu''' là một từ xuất phát từ [[chữ Hán]] (諸侯), trong nghĩa hẹp của [[chữ Hán]] dùng từ thời Tam Đại ở [[Trung Quốc]] (gồm [[nhà Hạ]], [[nhà Thương]], [[nhà Chu]]) để chỉ ''trạng thái'' các vua chúa của các ''tiểu quốc'' bị phụ thuộc, phải phục tùng một [[vua]] chúa lớn mạnh hơn làm [[thiên tử]] thống trị tối cao. Các nước nhỏ có sự thừa nhận chính thức vị thế chư hầu trước một nước lớn và được gọi là "nước chư hầu".